تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
نتیجه ای با این مشخصات یافت نشد
";} while($row_hotel =mysql_fetch_row($res_hotel)){ $sql_cost = "SELECT min(comision_agency), max(comision_agency), min(agency_arzi), max(agency_arzi), type_arzi FROM h_tour_tb where id_hotel='".$row_hotel[0]."' and type_takht='DBL' and ddate>='$date_emroz' and type_user='4' group by id_hotel,type_takht,ddate,type_user "; $res_cost= mysql_query($sql_cost, $conn); $row_cost=mysql_fetch_row($res_cost); if($row_cost[0]>0){ $cost_az=$row_cost[0]; $cost_ta=$row_cost[1]; $type_pool="ریال"; } else{ $cost_az=$row_cost[2]; $cost_ta=$row_cost[3]; $type_pool=type_arzi($row_cost[4]); } //pic hotel if($row_hotel[4]!=""){$src_pic="pic/hotel/$row_hotel[4]";} else{$src_pic="images/mix/nophoto.jpg";} echo "
قیمت از ".number_format($cost_az)." $type_pool
قیمت تا ".number_format($cost_ta)." $type_pool
"; for($i=1;$i<=$row_hotel[2];$i++){ echo ""; } echo"
جزئیات
"; }//end while ?>
تا  
E-nmad